โรงเรียนควนสุบรรณ

หมู่ที่ 2 บ้านเฉียงพร้า ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263374

ปัญหาเรียนออนไลน์ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการ ของเด็กๆ

ปัญหาเรียนออนไลน์ เหล่านี้ อาจจะเกิดขึ้นได้

แม้ว่าเราจะมีประสบการณ์สอนออนไลน์ ตั้งแต่มีการระบาดครั้งแรกแต่การมีประสบการณ์มาก่อนไม่ได้หมายความว่าการจัดการศึกษาออนไลน์จะไม่เป็นปัญหา นี่ยังเป็นเรื่องใหม่ในการศึกษาของไทยที่ยังคงยึดมั่นในการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งหลังจากสอนออนไลน์มาระยะหนึ่งแล้ว มีความกังวลมากมายเกี่ยวกับ ปัญหาเรียนออนไลน์ สำหรับเด็กไทย วันนี้เราจึงมาแนะนำ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหากเรียนออนไลน์

ปัญหาเรียนออนไลน์ เหล่านี้ อาจจะเกิดขึ้นได้

1 ขาดเครื่องมือการเรียนรู้

ภาพในอุดมคติของการศึกษาออนไลน์ที่หลายคนเห็นคือนักเรียนนั่งบนอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยความเอาใจใส่และขยันหมั่นเพียร แต่ในความเป็นจริง ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่มีอุปกรณ์สื่อสารของตัวเอง และที่แย่ไปกว่านั้นคือบางครอบครัวมีลูกหลายคน พวกเขาอาจต้องแบ่งปัน ซึ่งเรียนยากมาก

2 สัญญาณเน็ตไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ

ประเทศไทยแม้จะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารค่อนข้างสูง แต่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถิ่นทุรกันดาร พวกเขาเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้น้อยกว่าในเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่มาก ทำให้นักเรียนหรือแม้กระทั่งครูในทะเลทราย หรือแม้กระทั่งนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ถูกปิดกั้นโดยสัญญาณ คุณไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้เช่นกัน

3สัญญาณเน็ตมีราคา

ในประเทศไทยเรามีสัญญาณไวไฟฟรีสำหรับประชาชน แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ นักศึกษาจึงต้องใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารจากผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารต่างๆ แม้ว่าแต่ละค่ายจะมีโปรโมชั่นสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ต้นทุนต่ำ แต่พึงระลึกไว้เสมอว่ารายจ่ายนั้นเป็นภาระของครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

4 ขาดความรู้ และความเข้าใจในเครื่องมือสอน และเครื่องมือเรียนออนไลน์

สิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งทางด้านครูและด้านนักเรียนเนื่องจากตั้งแต่เกิดวิกฤตโรคระบาด ทั้ง ครู และนักเรียน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างจริงจังในการสอนออนไลน์เลย ไม่มีการเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้ อันที่จริง โรงเรียนควรจะสามารถให้การศึกษาออนไลน์ร่วมกับการศึกษาปกติได้ เพื่อให้ ครู และนักเรียนมีประสบการณ์อย่างจริงจังในเรื่อง นี่เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมการศึกษาออนไลน์ในประเทศไทยจึงไม่พัฒนาเท่าที่ควร

5 ไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก พ่อแม่ ผู้ปกครอง

ในกรณีของเด็กนักเรียน การเรียนรู้ออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปกครองในการช่วยเหลือ และสนับสนุนนักเรียนในการเรียนรู้ แต่ด้วยปัญหาและความจำเป็นมากมาย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแล เพราะฉันต้องทำงาน สถานการณ์ช่วงนี้ลำบากกว่าปกติสำหรับพ่อแม่ ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่ดีมาก

6 นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือกับการ เรียนออนไลน์

เป็นเรื่องปกติที่นักเรียนบางคนจะเลิกสนใจการเรียน แต่เนื่องจากเป็นการศึกษาออนไลน์ ครูจึงติดตามนักเรียนได้ยาก บางคนไม่ไปเรียนหรือเข้าเรียนแต่ขาดการสื่อสารซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงในการจัดการเรียนรู้ของครู

7 ขาดสื่อการสอนที่ทันสมัย ของครู

สื่อการศึกษาที่เข้ากันได้กับการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมีน้อย และถึงแม้ว่าจะมี แต่ส่วนใหญ่มีราคาแพงหรือแพงในการใช้งาน สิ่งที่ทำให้ครูทั่วไปใช้ไม่ได้ เมื่อเพียงพอที่จะสร้างทักษะครูของคุณเอง ในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพอาจไม่เพียงพอ ส่งผลให้สื่อการสอนไม่สามารถจูงใจนักเรียน ได้เท่าที่ควร

8 วิธีสอน งานที่ให้ของครูไม่เข้ากันการเรียนออนไลน์

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหากับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูบางคนทำหลังจากเรียนออนไลน์ รวมทั้งกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำได้ยาก และไม่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของ Covid-19 เช่น การให้ลูกทำงานเป็นกลุ่ม หรือ ทำกิจกรรมที่ต้องให้นักเรียนออกจากบ้าน สิ่งนี้ทำให้ นักเรียนมีความเสี่ยง และทำให้พวกเขาลังเลที่จะเรียนออนไลน์มากขึ้น