โรงเรียนควนสุบรรณ

หมู่ที่ 2 บ้านเฉียงพร้า ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263374

หลักเกณฑ์ดูแลลูก ให้ถูกวิธี ที่พ่อแม่ ทุกคนต้องปฏิบัติ

หลักเกณฑ์ดูแลลูก ให้ถูกวิธี ที่พ่อแม่ ทุกคนต้องปฏิบัติ

ภารกิจของพ่อแม่ทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่าการศึกษาของลูก เป็นภาระหนักในสังคมปัจจุบัน นั่นจะไม่ถูกต้อง เพราะสภาพสังคมของประเทศเปลี่ยนไปมาก และ แตกต่างไปจากตอนที่เขายังเป็นเด็กโดยสิ้นเชิง เราจะมาแนะนำ หลักเกณฑ์ดูแลลูก ให้ถูกวิธี

      ในขณะที่ทุกคนมีลูกที่ต้องเลี้ยงดู และ ดูแล นี่เป็นความต้องการพื้นฐาน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ปกครอง ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และสามารถดำรงชีวิตในศาสนาที่ยั่งยืน เป็นความจริงที่พ่อแม่หลายคนอาจเผชิญกับอุปสรรคในภารกิจของพวกเขา ขอให้คุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ การหาทางออกที่ดี และการได้รับความรักจากพ่อแม่ นี่คือสิ่งที่ ลูกทุกคน พึงปรารถนา ซึ่งมีค่ามากจริงๆ

       ความรักที่เพียงพอ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในสังคมปัจจุบัน พ่อแม่บางคนอาจเห็นความรักเป็นเรื่องปกติ และตีความเป็นอย่างอื่นทำให้สมาชิกในครอบครัวขาดความรัก หรือได้รับความรักน้อยเกินไป ประเด็นสำคัญคือ “ความรักและความห่วงใยที่จริงใจก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ” นอกจากนี้ยังสามารถเป็นผลพลอยได้จากการเข้าถึงบุตรหลานของคุณอย่างถูกต้องและเหมาะสม กล่าวคือ:

    คุณรู้ และรู้สึกว่าคุณเป็นที่รัก ขอแสดงความดีตอบแทนพ่อแม่ มอบความรักที่มั่นคงไม่มีเงื่อนไขในทุกโอกาส      

นอกจากนี้ “วินัย” เป็นคำเดียวที่พ่อแม่ต้องปลูกฝัง หรือซึมซับให้เกิดขึ้นในเด็ก ครอบครัวไทยโดยรวม มักให้ความสำคัญกับวินัยไม่มากเท่าที่ควร แต่ในครอบครัวมุสลิม ฝึกวินัยในการปฏิบัติละหมาดฟาร์ดู เป็นวินัยฐานที่มีผลมากในการมีวินัยในตนเอง ดังนั้น จงอบรมสั่งสอนลูกด้วยความรักในการสวดมนต์จนเป็นนิสัย แน่นอน คุณจะพัฒนาวินัยของคุณเอง แล้วคุณจะเกิด การเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

หลักเกณฑ์ดูแลลูก ให้ถูกวิธี 3 ข้อ

 • รู้สึกดีกับตัวเองและคนอื่นที่มองว่าตัวเองมีค่า และมองคนอื่นในแง่บวกเสมอ
 • รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วสามารถแยกแยะได้ รู้ดี รู้ชั่ว รู้อภัย รู้วินัย
 • มีตัวเลือกในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่มีแรงกดดัน หรือมีข้อ จำกัด ในการหาทางออก

ในทำนองเดียวกัน การที่พ่อแม่สามารถนำลูกไปสู่ พฤติกรรมดังกล่าวได้ แน่นอน สามารถส่งเสริมปัจจัยทั้งสามนี้ได้โดย:

 • พ่อแม่มีความอดทนเสมอต้นเสมอปลาย และควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
 • สื่อความหมายให้ลูกชัดเจน ปากกับใจต้องตรงกัน
 • ทำความเข้าใจว่า พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของลูกคุณ คืออะไร คุณกำลังทำอะไร เพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ให้ความมั่นใจในการใส่ใจในพฤติกรรมที่ถูกต้อง มากกว่าการจ้องมองที่พฤติกรรม ที่พ่อแม่ไม่พอใจ
 • หมั่นชมเชยลูก เวลาลูกทำได้ดี
 • สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในบ้านเพื่อให้คุณสามารถเล่น สนุกสนาน ได้อย่างปลอดภัย กรณีเด็กเล่นซน
 • สร้างกฎเกณฑ์ที่เข้าใจง่าย ให้พวกเขารู้ว่าพ่อแม่ต้องการให้พวกเขาทำอะไร และสิ่งที่ไม่ควรทำ
 • สถานการณ์บางอย่างที่บ้าน เช่น การโต้เถียงกันระหว่างพี่น้อง อาจนำไปสู่อารมณ์รุนแรงได้ ผู้ปกครองควรรีบปิดไฟเแต่ต้นลม รู้ว่าเมื่อใดที่คุณต้องป้องกัน และจัดการอย่างเหมาะสม